Hallinto

Asunto Oy Mellunhirven toiminta-ajatus

Asunto Oy Mellunhirven hallitus on määritellyt jo vuonna 2005 taloyhtiön toiminta-ajatuksen, joka on edelleen ajankohtainen.

Asunto Oy Mellunhirven toiminta-ajatuksena on tarjota taloyhtiön osakkaille yhteiskunnan kehityksen mukaisesti ajantasalla olevat nykyaikaiset asumispalvelut viihtyisän, turvallisen ja luonnonläheisen pihamiljöön ympäröimänä. Asumispalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan yhtiön asukasrakenne.

 

Yhtiökokous

 • Yhtiökokous toimii asunto Oy Mellunhirven ylimpänä päättävänä elimenä
 • Yhtiökokous nimeää hallituksen ja tilintarkastajat

 

Hallituksen toiminnan päämäärät

 • kunnossapidon ennakoiva suunnittelu ja toteutus taloyhtiön arvon säilyttämiseksi ja tasaisen hoitovastikkeen toteuttamiseksi
 • taloyhtiön luonteeseen sopivien perusparannus ja nykyaikaistamishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen asukkaiden tarpeiden ja yhteiskunnan kehityksen vaatimusten mukaisesti
 • hallitus valitsee yhtiölle isännöitsijän sekä päättää palveluntoimittajat sekä valvoo ja ohjaa isännöitsijän sekä palvelutoimittajien toimintaa sovittujen tavoitemittareiden, kokouskäytännön sekä jatkuvan yhteydenpidon avulla
 • palvelusopimuksia kilpailutetaan vähintään 3 vuoden välein

 

Isännöitsijän tehtävät

 • yhtiön juoksevan hallinnon hoitaminen yhtiökokouksen ja hallituksen ohjauksessa isännöintipalvelusopimuksen mukaisesti
 • huollon ja muiden palvelusopimusten valvonta

 


Nykyinen hallitus

As. Oy Mellunhirven varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2019 valittiin hallitukseen seuraavat:

 • Kari Nieminen (kari[at]karinieminen.fi)
 • Yaroslav Bilyk (yaroslav.bilyk[at]gmail.com)
 • Marja-Liisa Neiglick (marja-liisa.neiglick[at]helen.fi)
 • Timo Sihvo (timo1.sihvo[at]gmail.com)
 • Jarno Vainikka (jsvainikka[at]gmail.com

 


Taloyhtiön isännöinti

Harri Kangasmäki, isännöitsijä

Realia Isännöinti Oy
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki
Puh. 010 228 4000
Sähköposti: asiakaspalvelu[at]realia.fi ja www.majakka.fi

Realia isännöinnin sähköinen asiointikanava asumisen arkeen liittyvissä asioissa löytyy osoitteesta www.majakka.fi .

Palvelussa löytyy Mellunhirveä koskevaa tietoa ja sen kautta voi jättää erilaisia ilmoituksia tai todistuspyyntöjä isännöitsijälle.

 


Huolto

Kiinteistön huollosta vastaa kiinteistöhuolto Mak Oy, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.
Puh. 020 730 3300
Sähköposti: asiakaspalvelu[at]mak.fi

department-retroactive